Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Bruk hørselvern

Det er påbudt med hørselvern under skyting

Ca 15% av Norges befolkning har redusert hørsel. Grovkaliberskyting kan gi hørselsskader hvis man ikke benytter skikkelig ørebeskyttelse.

Hørselvern er påbudt ved alle skytearrangementer i DFS. Arrangør er ansvarlig for at hørselvern i en eller annen form er tilgjengelig på skyteplassen. Ref Skytterboka pkt 8.148.

I praksis vil dette si at det er krav til skyttere i DFS om bruk av hørselvern under skyting. Det samme gjelder for arrangør og andre som oppholder seg på standplass. Avhengig av de lokale forhold på skytebanen mht skyteretning og støydemping er det for øvrig den enkeltes skjønnsmessige vurdering som gjelder for bruk av hørselvern utenfor standplass.

Ørepropper defineres som godkjent hørselvern i DFS, men anbefales ikke brukt alene. Ørepropper i kombinasjon med øreklokker anbefales derimot for alle som oppholder seg på standplass.

DFS samarbeider med Hørselshemmedes Landsforbund for økt bevissthet mht å unngå hørselsskader blant skyttere og andre som oppholder seg på skytebaner. Forbundet vil være til stede på LS 2013 for hørselstesting og for å utføre forebyggende arbeide blant DFS sine skyttere.