Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Førde planlegger feltskytingene for 2017

To sentrale personer i LS-staben. Magnar Isene - skyteteknisk leder (til venstre) og Christian Rekkedal - hovedkomitéleder

Framtidige feltskytinger på LS med elektroniske skiver medfører et omfattende behov for infrastruktur for å kunne kunne plassere ut alt materiellet.

Denne uken gjennomførte representanter for arrangøren og Skytterkontoret en befaring for å se på opplegg og løsninger ved bruk av det nye elektroniske målmateriellet til feltskytingene. I Førde planlegges det med å benytte de samme områder for feltskytingene som i 2008. Dvs at grovfelten gjennomføres i Vasslia, mens finfelten vil bli lagt til arenaområdet. Krav om vei fram til skiver, solide skivefundamenter og et utvidet standplassområde medfører betydelige anleggsarbeider for arrangøren. Derfor ønsker arrangøren å komme igang med dette arbeidet så snart som mulig. 

Den foreløpige plan viser at det er muligheter for et variert grovfeltopplegg med skyteavstander fra ca 220m til ca 380m. Finfelten vil være relativt kompakt innenfor et område på ca 300m. 

Når det gjelder selve stevnet er vårt fremste mål å lage et kvalitetsstevne med vekt på trivsel og gode opplevelser for skyttere og publikum, framhever hovedkomitéleder Christian Rekkedal. Han poengterer videre at det er viktig å vise moderasjon på investeringssiden, slik at arrangementet gir et nøkternt men fortjent overskudd til arrangøren og nabolagene som driver dugnad før-, under- og etter stevnet.