Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Internkontroll av anlegg

Sikker adkomst, rømingsveier, brannvarsling, el-sikkerhet osv. er blant forhold som skal kontrolleres.

Det er et offentlig krav til alle skytterlag om å gjennomføre systematisk internkontroll av sine anlegg.

Dette pålegg er nedfelt i Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internforskriften av 1996-12-06 nr 1127). Alle virksomheter plikter å følge denne forskrift, inklusive DFS og alle skytterlag.

Det vil i løpet av langtidsplanperioden 2012 - 2016 bli utarbeidet en mal av DFS for slik internkontroll i skytterlag. Kravet om to årlige sikkerhetsinspeksjoner av skytebaner er en del av innholdet der det allerede eksisterer et kontrollsystem.  Kontrollister

En annen mal for internkontroll er skjema skytterlagsledelse, som tar for seg skytterlagets virksomhet i alminnelighet. Bruk vinteren til planlegging og kontroll, slik at alt er på plass til sommersesongen.