Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Invitasjon til instruktørkurs 3

Instruktørkurs 3 er DFS sitt etterutdanningstilbud for samlagsinstruktører (illustrasjonsfoto)

29. - 30 november arrangerer DFS sentralt instruktørkurs for samlagsinstruktører og skyttere med bakgrunn fra NTG/VGS sine skytterlinjer.

Invitasjon til kurset sendes i disse dager ut til samlagene med kopi til lagene.
Se invitasjon

Kurset er primært for samlagsinstruktører som er aktive instruktører i sitt samlag. Målet er å oppdatere instruktørene reglementsmessig, skytefaglig og våpenteknisk. For å tilby deltakerne topp kompetanse er flere eksterne forelesere invitert til kurset. 

I tillegg til samlagsinstruktører inviteres skyttere med bakgrunn fra NTG/VGS, som ønsker å hjelpe til med instruksjon i sin region. Skyttere med denne bakgrunn har stor skytefaglig kompetanse. Målet er at kurs 3 skal stimulere til økt interesse for å drive videregående skyteopplæring i eget samlag, og at deltakerne på sikt skal gå inn som samlagsinstruktører. DFS har ingen liste som viser hvem som har denne bakgrunn, og det er derfor viktig at flest mulig bidrar til å varsle aktuelle kanidater med NTG/VGS bakgrunn om tilbudet. 

Kurs 3 legges i år slik at deltakerne kan kombinere kurset med deltakelse i Oslo Open og/eller andre stevner i regionen. DFS dekker reise til og fra kursstedet, samt opphold under kursperioden. For mer info om hva som dekkes av DFS vises til invitasjonen. 

Det er reservert 30 elevplasser ved bestilt hotel. DFS forbeholder seg retten til å prioritere deltakerne ved stor påmelding.