Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Nominering av skyttere til Nordisk

Kim André Lund, Tore Veie og Håkon Tveitan var med på å sikre Norsk dominans i fjor

Nomineringen skal fremmes på eget skjema til Skytterkontoret innen: 5. juli.

DFS skal stille med 15 seniorer og 5 ungdomsskyttere i Nordisk mesterskap i Varberg/Sverige 5. - 8. september.

Ordningen med nominering av kandidater til Nordisk mesterskap og Nordisk ungdomsmesterskap er noe endret fra i år. Tidligere har det vært opp til samlagene å fremme sine kandidater. Slik er det forsatt, men i tillegg kan skytterlag framsende nominasjoner, samt at den enkelte skytter også kan nominere seg selv. 

Alle uttatte skyttere skal konkurrere i bane-, felt- og felthurtigskyting. DFS prioriterer derfor å ta med skyttere som behersker flest mulig av disse øvelsene. Nomineringen skal fremmes på eget skjema til Skytterkontoret innen 5. juli. Skyttere som anses klare for laget tas ut umiddelbart, mens resterende skyttere og reserver tas ut i etterkant av Landsskytterstevnet.

Det oppfordres til å fremme nomineringer slik at DFS kan stille med våre beste skyttere. I forkant av mesterskapet arrangeres en tre dagers samling som er obligatorisk for uttatte skyttere.

Invitasjon til nominering
Nominasjonsskjema