Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Skiver i finfelt

Feltfigurer skal ha en to cm hvit tangeringskant. Alternativt kan finfeltfigurer også trykkes på en hvit bakgrunn.

Ved LS på Voss sist sommer ble det prøvd ut med finfeltfigurer trykket på en 50 x 50 cm hvit bakgrunn som ble montert rett på skiverammer. Tilbakemeldinger fra arrangør er positive, i tillegg etterspør leverandører tillatelse til å produsere figurer slik for salg til DFS. Skytterkontoret er også av den oppfatning at finfeltfigurer trykket ferdig på bakgrunn vil være mer praktisk for skytterlag flest.

Norges Skytterstyre støtter dette syn, og har gitt klarsignal til at finfeltfigurer alternativt  kan produseres på hvit bakgrunn. Skytterkontoret anbefaler i denne sammenheng at bakgrunnen er 50 x 50 cm, som dekker hele siktebildet. Tilsvarende regel vil bli tatt inn i Skytterboka ved neste oppdatering. Det presiseres at finfeltfigurer med 2 cm tangeringskant fortsatt er tillatt.

For grovfeltfigurer gjelder fortsatt kravet om at figurene skal ha en 2 cm hvit tangeringskant rundt hele. Bakgrunnen for denne regel er i de tilfeller det ikke benyttes fangskiver, og at figurene i stedet monteres på pinner som settes i snøen.