Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Vil du bli skyteinstruktør?

Gode instruktører er viktig for DFS!

DFS arrangerer i samarbeid med HV et skyteinstruktørkurs på Dombås 15-19/4. Innbydelse er sendt ut til skytterlagene, men du finner den også her.

Det frivillige Skyttervesen er helt avhengig av gode instruktører for å opprettholde rekruttering til skytesporten. Skyteinstruktørkurs 1, som arrangeres på Dombås er et fem-dagers langt kurs, som utdanner lagsinstruktører.
Kurset er et samarbeidskurs med Heimevernet. Det betyr at utdanningsavdelingen på Skytterkontoret står for kursets faglige innhold, mens Heimevernets skole- og kompetansesenter på Dombås sørger for å tilrettelegge undervisning og innkvartering. Det vil være kursdeltakere både fra HV og DFS.

Kurset får alltid gode tilbakemeldinger fra kursdeltakerne, og utbyttet av kurset er godt enten du er erfaren eller ganske fersk som instruktør.

Du finner mer informasjon om kursets innhold og annet her.

Innbydelse til årets Skyteinstruktørkurs 1 finner du her:

Påmeldingsfristen er 15. mars. All påmelding skjer via samlagene.