Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Flere deltar i skyteskoler

Siste års statistikk viser en fin økning i antall deltakere i skyteskoler

Det er en klar tendens til at det blir stadig færre ungdomsskyttere i DFS. Det er en utvikling som må endres, der et av de viktigste tiltakene er å arrangere flere årlige skyteskoler. Antallet skytterlag som arrangerer skyteskole ligger stabilt mellom 75 og 80, et antall som burde vært mye høyere. Gledelig er det imidlertid at antallet deltakere i 2012 har økt med ca 200 fra året før, til i underkant av 1000 elever.

Oppfordringen er at alle skytterlag skal arrangere årlige skyteskoler, noe som virkelig ville gitt et løft for organisasjonen. Det er skytterlagene som må stå for rekrutteringen, men DFS bygger også opp om dette arbeidet gjennom gode støtteordninger både materielt og økonomisk til lag som arrangerer skyteskole. Les mer om skyteskole

Selve skyteskolen er kun starten i en rekrutteringsprosess. Etter avsluttet skyteskole må deltakerne følges opp med videre instruksjon og tilrettelegging. DFS har her opplegg for forskjellige temadager som gir deltakerne innføring i nye øvelser og ferdigheter etter hvert som de viser framgang som skyttere.

Alle lag oppfordres til å arrangere skyteskole. Det kan gjøres når som helst på året. Spørsmål kan rettes til Ungdomskonsulent Nils Erik Lundon på nel@dfs.no eller tlf 23172102.