Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Stang- og felthurtigsatsing for kvinner

Veien til Stang- og/eller felthurtigfinalen på LS... Det kommer jevnt inn påmeldinger, til sammen 48 så langt, med muligheter for etteranmeldinger...

Stang- og felthurtigskyting er viktige øvelser i DFS. Fra landsskytterstevnet er det faktisk disse øvelsene som får størst seeroppslutning på TV. DFS er en organisasjon der kvinner og menn konkurrerer sammen. Derfor er det uheldig at det er kunn menn som kvalifiserer seg til disse finalene. For DFS blir det dermed viktig med en ekstra innsats for at kvinner skal hevde seg i alle våre disipliner, og på den måten speile kjønnsfordelingen i organisasjonen, særlig når hurtigskytingene vies så mye oppmerksomhet og sendetid.

DFS har etter søknad mottatt ekstra støtte fra Forsvarsdepartementet til å gjennomføre et opplæringstilbud innen Stang- og felthurtigskyting spesielt for kvinner i DFS og Forsvaret. Kursene vil bli arrangert landsdelsvis, og om mulig samordnet med et større mesterskap i regionen.

Kursene vil bli ledet og gjennomført av godt kvalifiserte kvinnelige og mannlige instruktører. DFS håper tilbudet er attraktivt nok til at det blir god oppslutning, og at vi kan meldte tilbake til FD om bra deltakelse og kvinnelige Stang- og felthurtigfinalister på LS allerede i år.

Invitasjon

Påmelding

Påmeldinger så langt

NRK.no om stang-og felthurtigsatsingen