Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Ammunisjon

Det er egne regler for patroner i ungdomsklassene. Maks 6,5gr kulevekt og maks 810m/sek i utgangshastighet (V0).

Under Landsskytterstevnet i Sandnes siste sommer ble det foretatt kontroll av ammunisjon

Det var i fbm. banefinalene at arrangøren og DFS kontrollerte ammunisjonen til alle skyttere i klasse Eldre rekrutt og klasse Junior. Kontrollen var visuell, samt at det ble foretatt lengde og vektkontroll basert på normallengde og normalvekt på fabrikkpatroner fra de mest brukte ammunisjonsleverandørene.

Kontrollen var uanmeldt og avdekket gledelig nok ingen som stilte med ulovlig prosjektilvekt. Å kontrollere hastighet har tidligere blitt gjort ved to anledninger i etterkant av Landsskytterstevnet, og har ikke avdekket avvik av betydning.

DFS får fra tid til annen spørsmål om hvem som kan benytte rekruttpatroner, noe alle som benytter grovkaliber kan gjøre. I tillegg presiseres at i de tilfeller en juniorskytter velger å skyte frivillig i klasse 4 kan skytteren benytte patroner som for seniorklassene.