Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Bytte av klasse

Det er ikke tillatt å bytte klasse i kalenderåret

Dette er en påminnelse om at bytte av klasse kun skjer ved årsskife.

Det nærmer seg oppstart for innendørssesongen, og i den anledning kan det være fristende å starte å konkurrere i klassen man skal skyte i etter nyttår. Det er imidlertid ikke tillatt, alle klassebytter skjer ved nyttår.

Konsekvensen av å konkurrere i feil klasse er at man gjerne skyter feil program, noe som automatisk medfører diskvalifikasjon. Videre gir slike tilfeller mye merarbeid for arrangører som må ta både ubehaget det kan være å gjøre skyttere oppmerksom på forholdet, samt at resultatlister i etterkant må endres. Gjør man det i tillegg så bra at man står til premie i feil klasse, betyr det samtidig at noen som skulle hatt en premie ikke får det.

Det er noen reglementsfestede untak fra denne regelen. Klasse Rekrutt og klasse Aspirant kan rykke opp midt i sesongen, men man kan da ikke gå tilbake til denne klassen senere.