Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Invitasjon til Feltinstruktørkurs

Feltskyting er en disiplin som krever flere ferdigheter enn kun å skyte godt.

DFS arrangerer i høst eget feltinstruktørkurs for å styrke samlagenes evne til å drive opplæring innen feltskyting.

Kurset arrangeres 21. - 23. november med utgangspunkt fra Sigdal skytterlags bane. Her vil det meste av den teoretiske undervisningen foregå, samt all praktisk innskyting og trening. Kurset er i all hovedsak innrettet mot grovfeltskyting.

For å kunne delta på kurset må man ha en viss erfaring som grovfeltskytter og instruktør. Det er ikke krav til at man må være samlagsinstruktør, men det er  krav til at man vil stille opp i eget samlag i fbm lokale feltkurs for noen år framover. Derfor skal all påmelding til kurset skje gjennom samlaget.

Invitasjon
Program
Deltakere (uttatt 4. november )