Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Nødplakat på skytebanen

DFS har fått tillatelse av Statens Kartverk til å benytte deres mal for Nødplakat

Nødplakaten er et oppslag som viser plassering av skytebanen med koordinater som benyttes i fbm tilkalling av nødetater og legehelikopter.

Når ulykken inntreffer er tid en av de viktigste faktorer. At lege, ambulanse eller helikopter er raskt på plass kan være avgjørende. Et oppslag som viser eksakt possisjon er i denne sammenheng det beste hjelpemiddel.
Lag nødplakat for skytebanen

Det minnes videre om kravene til førstehjelpsutstyr på skytebaner og i fbm. feltskytinger. Se komplett regelverk nedenfor. I den anledning tilbyr DFS en førstehjelpskoffert som inneholder aktuelt førstehjelpsutstyr for slag, sår og brannskader.

Det arbeides i tillegg med et generelt oppslag til bruk på DFS anlegg. Dette skal vise viktige beredskapsplaner, samt at det lister opp generelle førstehjelpsregler. Oppslaget vil tidligst være klart i 2015.

Følgende regelverk gjelder for sanitet i DFS:

8.180 Sanitet

8.181 Ansvar
Det er skytterlagets ansvar at alle med ansvar for treninger, stevner og andre aktiviteter i lagets regi er kjent med hvor sanitetsmateriellet er plassert, samt de regler som skytterlagets styre har vedtatt for varsling og skadestedsledelse.

8.182 Lege
Ved større stevner skal lege eller legevakt varsles om arrangementet

8.183 Materiell
Det skal sentralt plassert på alle godkjente skytebaner i DFS være førstehjelpsutstyr for behandling av vanlige slag-, brudd-, skrubb og kuttskader etc. Ved feltskyting plasseres materiellet sentralt. Det anbefales videre at hjertestarter er tilgjengelig, særlig i fbm. større stevner.

8.184
Oppslag Sentralt plassert på skytebanen skal det være oppslått DFS kriseplan og egen nødplakat med telefonnummer til nødetater, samt koordinater for å angi sted i fbm. tilkalling av utrykningsenheter/legehelikopter