Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Alt klart for feltskytingene

Standplasser med kunstgress møter skytterne i Sandnes

I morgen starter Landsskytterstevnet med feltdelen i Militært NM

Dagen i dag er benyttet til opplæring av Militært befal som skal bekle standplassleder- og anvisersjefsfunksjoner. Det er DFS i samarbeid med arrangøren som står for dette. I morgen tidlig møter resten av mannskapene, og da skal befalet i neste omgang lære opp mannskaper i de roller de skal bekle. Som alltid stiller Heimevernet med en svært positiv innstilling til å være viktige funksjonærer under Landsskytterstevnet.

I morgen gjennomføres i tillegg til feltskytingen i Militært NM, samt prøvestevner i baneskyting på 100 og 200 m. Dette er viktige forberedelser før stevnestart for å teste systemer og drille funksjonærene i sine roller.

Det foregår fortsatt en god del forberedelser på de enkelte arenaer, men alt synes å være under kontroll slik at det er klart til skytingene starter.