Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Krav om førstehjelpsutstyr

Norges Skytterstyre vedtok i desember 2013 krav om at det skal være førstehjelpsutstyr på alle skytebaner.

DFS vil i denne sammenheng innhente tilbud på en førstehjelpssats for salg gjennom Skytterkontoret i løpet av vinteren.

Det er så langt ikke gitt føringer for hva satsen minimum bør inneholde, noe som vil skje innen kort tid når det er innhentet råd fra fagpersonell. Arrangører skal innen "rimelig tid" ha permanent førstehjelpsutstyr på plass på skytebaner. Det bør være et mål om at dette er i orden til banesesongens start. Inntil da kan eksempelvis førstehjelpssatser i personbiler benyttes i fbm. treninger og stevner.

DFS vil i tiden framover i tillegg søke å utvikle et standardisert oppslag for beredskap og sikkerhet til bruk på skytebaner. Mer informasjon vil komme når dette foreligger. 

Styrets vedtak i sak 113/2013 
DFS sentralt ser på mulighetene for tilby en relevant førstehjelpssats som lagene kan kjøpe gjennom DFS, herunder kjøp av hjertestarter. Videre ses det på muligheter for å samle viktig beredskaps- og førstehjelpsinformasjon i et felles oppslag med muligheter for enkelt å bytte ut informasjon som jevnlig må oppdateres.

Skytterboka gis følgende nye punkt om sanitet:

8.180 Sanitet

8.181 Ansvar
Det er skytterlagets ansvar at alle med ansvar for treninger, stevner og andre aktiviteter i lagets regi er kjent med hvor sanitetsmateriellet er plassert, samt de regler som skytterlagets styre har vedtatt for varsling og skadestedsledelse.

8.182 Lege
Ved større stevner skal lege eller legevakt varsles om arrangementet

8.183 Materiell
Det skal sentralt plassert på alle godkjente skytebaner i DFS være førstehjelpsutstyr for behandling av vanlige slag-, brudd-, skrubb og kuttskader etc. Ved feltskyting plasseres materiellet sentralt. Det anbefales videre at hjertestarter er tilgjengelig, særlig i fbm. større stevner.

8.184 Oppslag
Sentralt plassert på skytebanen skal det være oppslått DFS kriseplan og egen nødplakat med telefonnummer til nødetater, samt koordinater for å angi sted i fbm. tilkalling av utrykningsenheter/legehelikopter