Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Kurs for nyvalgte

Geir Finstad orienterer om IT-løsninger i DFS

Helgen 25.-26. januar arrangerte DFS sentralt kurs for nyvalgte samlagsledere, ungdomsledere, kasserere og utdanningskontakter.

Kurset er et innføringskurs for sentrale tillitsvalgte i samlagene. Kurset skal gi en felles plattform med en grunnleggende forståelse av DFS sin virksomhet med utgangspunkt i regelverk, tradisjoner og kultur. På kurset presenteres viktige rutiner, støtteordninger og gjøremål for de tillitsvalgte. I tillegg gis deltakerne generelle orienteringer om dagsaktuelle tema og hva det arbeides med for tiden. Det deltok 33 nyvalgte på kurset.

For mer informasjon se "Kurs for nyvalgte".