Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Oppdater skytebaneregisteret!

Skytebaneregisteret skal gi en samlet oversikt over anleggsstatusen i DFS

DFS samarbeider med Miljøverndepartementet om registrering av skytebaner. Skytterlagene foretar selv registreringen i VK skytterlag.

Registeret er primært et verktøy for vår egen del for å ha en totaloversikt over skytebanesituasjonen i DFS. Skyting er underlagt strenge miljømessige og sikkerhetsmessige krav, noe som må følges opp om vi skal beholde vår troverdighet. Et landsdekkende register som viser at dette er godt ivaretatt i DFS vil være solid dokumentasjon på vår seriøsitet. Planen er også at informasjonen i skytebaneregisteret skal danne grunnlag for en elektronisk skytebaneguide. Videre vil registeret bli knyttet opp mot DFS sin arrangementskalender, slik at reiserute til stevnet kan vises.

Registeret vil samtidig være et viktig oversiktsverktøy for myndighetene. Vi klarer ikke å vri oss unna at statlige organer vil ha innsikt i vår virksomhet. Derfor er det overordent viktig at vi kan ha et godt forhold til myndighetene på miljøsiden. At vi samarbeider med myndighetene om anleggsstrukturen i DFS gjør at vi blir involvert, og om det skulle komme opp forslag som er uhensiktsmessige og fordyrende pålegg rundt skytebanene gir det oss muligheter for å påvirke utfallet før beslutninger blir tredd ned over hodet på oss. De årlige øremerkede midlene som DFS mottar til støydemping av skytebaner er et eksempel på samarbeidet med miljømyndighetene.

Om ditt lag ikke har oppdatert registeret, logg inn i VK skytterlag og foreta registreringen under Skytterlagsinfo/skytebaneregister.