Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Nye skyteskolebidrag

Norges Skytterstyre har vedtatt nye kriterier og satser for bidrag for gjennomført skyteskole og/eller temadager.

Fra 2014 økes det totale årlige bidraget for gjennomført skyteskole og/eller temadager med 1000 kr, til 5500 kr pr. skytterlag. 

Den viktigste endringen er at det nå kan utbetales bidrag for 2 årlige skyteskoler. Bidrag pr. skyteskole er fortsatt 2500 kr. Bidraget på 20 kr pr. deltaker er fjernet. Forutsetningene for å være bidragsberettiget er i likhet med tidligere minimum 5 deltakere og minimum 5 kvelders varighet. I de tilfeller det er 3 eller 4 deltakere gis et avkortet bidrag på totalt 500 kr. 

Når det gjelder temadager er dette utvidet til å omfatte grovfeltskyting og for jegere. Den siste endringen er at samlag som arrangerer skyteskole i regi av et skytterlag mottar et bidrag på 1000 kr i tillegg til at reisekostnader refunderes iht. gjeldende satser for samlagsinstruktører m.f. 

Les mer