Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Husk å rapporter skyteskole

Det er viktig at alle skytterlag og samlag rapporterer aktiviteten de har. Siste frist for innrapportering av aktivitet i 2013 er 12/1.

Det kan virke som om en del skytterlag og samlag ikke søker bidrag for aktiviteten de faktisk gjennomfører. Vi ser blant annet at det i 2013 har blitt sendt ut mer skyteskolemateriell enn på lenge, samtidig har antall lag som har rapportert inn skyteskole til DFS sunket fra foregående år.

Det er viktig at all aktivitet blir rapportert. Dette først og fremst for at all statistikk skal bli mest mulig rett. På den måten kan vi vise omverdenen hvor stort aktivitetsnivået faktisk er i organisasjonen. Skytterlag og samlag bør i tillegg ha en økonomisk motivasjon til å rapportere inn skyteskole, temakvelder og andre kurs. Det gis nemlig bidrag for dette.

Hvis ditt skytterlag har arrangert skyteskole og ikke står på listen under, så send inn en søknad om bidrag nå. Søknadsskjemaet finner dere i "vk skytterlag". Absolutt siste frist for innrapportering er 12/1.

Følgende lag har motatt bidrag for skyteskole i 2013:

Aspøy og Straumsnes
Jølster
Namsskogan
Frogn og Drøbak
Haga
Alvdal
Spydeberg
Volda
Alta
Skjeberg
Hammerfest
Nordre Skage
Kristiansand

Karmøy
Bodø østre
Mandal
Holum
Tromsø
Søndre Odalen
Holla
Hemnes & SørRana
Verdal Søndre
Kvæfjord
Hafslo
Rakvåg
Porsanger
Overhalla
Karasjok
Hatlestrand/Ølve
Førde
Sigdal
Engesetdal & Skodje
Kvinnherad
Østre Gausdal
Sørskogsbygda
Leksvik
Grane
Øvre Eiken
Ådal
Rygge
Nannestad
Gjøvik & Brusveen
Lismarken
Snertingdal
Kvikne
Syvde
Forr
Søndre Høland
Alta
Vartdal
Malvik
Brumunddal
Rissa
Rennebu
Tynset
Meland
Skibotn
Rømskog
Brumunddal
Kilebygda og Bolvik
Herfjord
Røyken og Hurum
Nyborg
Blaker