Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Skytterlagsledelse

Å sørge for at sikkerheten blir ivaretatt er en prioritert lederoppgave.

Skytterlagsledelse er et kontrollskjema for internt bruk i skytterlagene.

Alle skytterlagsledere mottar i disse dager et skjema til kontroll og påminnelse om viktige oppgaver og gjøremål i skytterlaget. Det er mye å passe på som skytterlagsleder, og kontrollisten skal primært være et hjelpemiddel for å passe på at de viktigste oppgaver blir ivaretatt. Særlig viktig er det at de absolutte krav er i orden. 

Det er i følgebrevet til leder anbefalt at styret setter seg ned sammen for en gjennomgang av spørsmålene i skjema. Slik får man en grundigere gjennomgang, samtidig som oppgaver og ansvar kan bli fordelt etter hvert som man ser det er forhold man ønsker å forbedre. Ekstra skjema ("2MB, PDF) kan lastes ned fra nettet eller bestilles fra Skytterkontoret.