Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Ungdomslederkurs i alle samlag

Ungdomskonsulent Nils Erik Lundon holder kurs i samlagene om ungdomsarbeid og rekruttering (illustrasjonsfoto)

DFS har et mål om å øke rekrutteringen, noe som forutsetter økt satsing og fokus.

Ungdomsledere er en gruppe tillitsvalgte med store årlige utskiftinger. Med en betydelig andel foreldre i denne rollen er ikke det så unaturlig. Det gjør det samtidig enda viktigere å jevnlig tilby kurs og opplæring for denne gruppen tillitsvalgte.

Sentralt tilbyr DFS å holde ungdomslederkurs i alle samlag i perioden 2012 - 2016. Det er så langt 24 av 48 samlag som har arrangert kurset, og neste uke er det samlagene Gauldal, Fosen og Inntrøndelag som får besøk av Ungdomskonsulenten.

Kurset varighet er 4 - 5 timer. Av tema i kurset nevnes; organisering av ungdomsarbeidet, planlegging generelt, opplegg og gjennomføring av skyteskole, bidrags- og støtteordninger, miljøtiltak, foreldrerollen, etc. Kurset er for alle som inngår i ungdomsutvalg eller for øvrig deltar i ungdomsarbeidet.

DFS har de siste årene hatt en jevn tilbakegang i antall ungdomsskyttere. For første gang på mange år er det fra 2012 til 2013 derimot registrert en fin økning. Med fortsatt innsats og økt fokus på rekruttering vil vi ha alle muligheter for å forsette denne positive trenden.