Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Vedlikehold av elektroniske skiver

Før sesongstart er tid for hovedvedlikehold

Banesesongen nærmer seg. Vi minner nok en gang om viktigheten av vedlikehold av elektroniske skiver.

De aller fleste skytterlag har i dag elektroniske skiver. Skiver godkjent til bruk i DFS fungerer jevnt over meget bra, men dette forutsetter at vedlikeholdet er gjort på en tilfredsstillende måte. Uten jevnlig vedlikehold i henhold til leverandørens anbefaler vil presisjonen i skivene bli dårligere. Dette må vi unngå!

Skytterboka pkt 8.135 underpunkt 2 inneholder denne tekst:
”Før konkurranse på elektroniske skiver starter skal skivene vedlikeholdes og kontrolleres slik leverandøren har beskrevet i sin brukerveiledning. Slik kontroll skal utføres hver dag før skytingen starter ved konkurranser over f
lere dager. Arrangør plikter å føre vedlikeholdsprotokoll som viser hvem som har utført vedlikehold og på hvilket tidspunkt vedlikeholdet er utført. Vedlikeholdsprotokoll skal være oppslått på standplass.”

Hvilke konsekvenser har det om ikke reglementet følges? 
Det er eksempler på skytterlag som ikke har fått sine stevner registrert i samlagets terminliste og i DFS sin stevneguide grunnet mangelfullt vedlikehold over tid. En annen konsekvens vil være at skytterlagets renommé vil bli svært redusert, noe det vil ta tid å bygge opp igjen. Ikke godkjente skiver kan benyttes til trening, men ikke til konkurranser.

Les for øvrig saken fra Norsk Skyttertidende som omhandler vedlikehold av elektroniske skiver.

Les mer om det å være Stevnearrangør.