Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Ammunisjonsprotokoll for skytterlag

Alle skytterlag må føre protokoll over solgt ammunisjon

Skytterlag tilsluttet DFS har rett til å forhandle ammunisjon til medlemmer og jegere

Ammunisjon kan selges til lagets medlemmer under forutsetning av at den enkelte kan framvise våpenkort for godkjent våpen i DFS. Gyldig utlånsseddel eller kontrollseddel er i tillegg godkjent dokumentasjon. I tillegg kan skytterlaget selge ammunisjon i rimelige mengder til jegere som kan framlegge våpenkort og som står oppført i Jegerregisteret.

For skytterlag som selger ammunisjon til medlemmer og jegere stiller Våpenforskriften krav til at laget skal føre en protokoll over salg av ammunisjon.

Krav til innhold i ammunisjonsprotokollen:

  • Salgsdato.
  • Navn på kjøper.
  • Kjøperens våpenkortnummer eller kortnummer påført kontrollseddel/utlånsseddel.
  • Type/art og kvantum/mengde.

 

DFS har laget et forslag til ammunisjonsprotokoll for skytterlag som kan lastes ned under. Denne inneholder i tillegg til det obligatoriske også kolonner for pris, sum og kvittering.