Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Søk om bidrag til skyteskole

Frist for å søke om bidrag til skyteskole er 1. november!

Høst er sesong for skyteskole. Som mange vet kan man søke om økonomisk bidrag for gjennomført skyteskole. Fristen for dette er 1. november hvert år. Arrangerer du skyteskole som slutter mellom 1. november og 31. desemer er det viktig at du sender inn søknaden om bidraget umiddelbart etter at skyteskolen er gjennomført. Bidraget vil da fortsatt kunne utbetales i inneværende år.

Hvordan søker du om bidrag?

1. Logg inn på "Mitt DFS". Her må du ha tilgang til "Vk. Skytterl.".
2. Gå til "VK. skytterl." >"Skjema"> "Skyteskole. Evt trykk her (direktelink)
3. Fyll ut skjemaet for gjennomført skyteskole.
4. Send inn skjemaet.

Her er kriteriene for å få bidrag (skyteskole og temadag):

Satser og kriterier for søknad om bidrag for skyteskole og/eller temadager:

Bidrag for skyteskole:

Kr 2500

Bidrag for temadager:

Kr 500 til kr 1000
  • Minst 5 deltakere
  • Minst 5 dager
  • Naveliste, fødselsår og program for skyteskolen skal vedlegges søknad

 

  • Minst 5 deltakere
  • Minst 4 timer
  • Navneliste, fødselsår og program for temadag(er) skal vedlegges søknad
  • Bidrag utbetales for inntil 2 skyteskoler pr år.
  • Maks bidrag 5500 kr pr. år pr. skytterlag.
  • Bidrag for skyteskole med 3 eller 4 deltakere: 500 kr.
  • Bidrag til samlag som gjennomfører skyteskole i lag er 1000 kr.

 

Har du spørsmål for innsending av søknadsskjemaet? Ta kontakt med ungdomskonsulent Ola Herje.