Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Krav om førstehjelpsutstyr

Visste du at  alle skytterlag må ha førstehjelpsutstyr tilgjengelig på skytebanen?

Allerede i 2013 vedtok Norges Skytterstyre at alle skytterlag skal ha førstehjelpsutstyr tilgjengelig på skytebanen. Dette betyr at alle skytterlag som ikke har førstehjelpsutstyr på sin skytebane umiddlebart må gå til anskaffelse av dette. Vi gjør oppmerksom på at dette også gjelder under feltsskytinger.

DFS har et eget førstehjelpsskrin som er tilpasset skytterlag til salg i sin nettbutikk:

 Skytterboka gir følgende føringer om sanitet:

"8.180 Sanitet

8.181 Ansvar
Det er skytterlagets ansvar at alle med ansvar for treninger, stevner og andre aktiviteter i lagets regi er kjent med hvor sanitetsmateriellet er plassert, samt de regler som skytterlagets styre har vedtatt for varsling og skadestedsledelse.

8.182 Lege
Ved større stevner skal lege eller legevakt varsles om arrangementet

8.183 Materiell
Det skal sentralt plassert på alle godkjente skytebaner i DFS være førstehjelpsutstyr for behandling av vanlige slag-, brudd-, skrubb og kuttskader etc. Ved feltskyting plasseres materiellet sentralt. Det anbefales videre at hjertestarter er tilgjengelig, særlig i fbm. større stevner.

8.184 Oppslag
Sentralt plassert på skytebanen skal det være oppslått DFS kriseplan og egen nødplakat med telefonnummer til nødetater, samt koordinater for å angi sted i fbm. tilkalling av utrykningsenheter/legehelikopter."