Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Instruktørkurs 1a

DFS skal høsten 2015 arrangere skyteinstruktørkurs 1a i hver landsdel. 

DFS inviterer med dette til ett instruktørkurs 1a i hver av landsdelene. Dette som en ekstra satsing på utdanning av instruktører som skal drive med rekrutteringsarbeid og instruksjon i skytterlagene. Kurset har 29 undervisningstimer som gjennomføres sammenhengende over tre dager fra fredag til søndag. Kursstart fredag kl 1000 med avslutning ca kl 1500 søndag. Kursene arrangeres primært med kursleder fra DFS med støtte fra lokale samlagsinstruktører og/eller profilerte skyttere. Lokale skytterlag bidrar med logistikk og adminsitrativ støtte.

For å delta på kurset forutsettes et visst minimum av forhåndskunnskap om DFS og skyteprogrammene som benyttes. Nedre aldersgrense er 16 år. Alle deltakere må medbringe eget DFS-godkjent våpen og skytterutrustning, da deler av kurset inneholder praktisk trening. For elevinstruksjon anbefales å medbringe lap-top eller tilsvarende, men dette er ikke påkrevet. Maks antall elever vil variere ut fra kapsitet, og ikke flere enn 32 på hvert kurs.

Lokale skytterlag oppfordres spesielt til å delta med sine instruktørkandidater, slik at flest mulig kan bo hjemme. Det vil være muligheter for overnatting fra fredag kveld for deltakere som ikke kan bo hjemme eller hos bekjente. DFS dekker overnatting og forpleining under kursene. Sengetøy medbringes ikke. Reise dekkes av den enkelte.

Ved stor påmelding vil samlagene bli rådspurt mht. prioritering av deltakere. Spørsmål rettes til Engebret Mjøseng på em@dfs.no

 

Påmelding
Påmeldinger pr 6. november
Studieplan

Dagseddel
Evaluering

Kursene arrangeres slik:

Sørlandet landsdel:
Sted: Kristiansand / Farvannet skytesenter
Tidspunkt: 13. – 15. november
Påmeldingsfrist: 4. november
Overnatting: Hamresanden camping

Vestlandet landsdel:
Sted: Os / Os skytterlags bane
Tidspunkt: 20. – 22. november
Påmeldingsfrist: 11. november
Overnatting: Ulven leir

Nord-Norge landsdel:
Det ble 7 påmeldinger til kurset. I stedet for å kjøre eget kurs for disse i landsdelen har deltakerne fått tilbud om å delta ved valgfritt kurs i en av de øvrige landsdeler i stedet.

Østlandet landsdel:
Sted: Dokka / Dokka videregående skole
Tidspunkt: 27. - 29. november
Påmeldingsfrist: 18. november
Overnatting: Dokka camping

Midt-Norge landsdel:
Sted: Rådalen / Skjeldstadmark skytebane
Tidspunkt: 27.-29. november 2015
Påmeldingsfrist: 18. november 2015
Overnatting: