Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Minneskive finfelt LS

Sikteblinken på minneskiven for finfelt under LS krympes til 8er.

Det er etter artikkelen i Norsk Skyttertidende om LS felten 2015 mottatt flere kommentarer om at sikteblinken for minneskytingen i finfelt er for stor sammenlignet med den generelle størrelsen på finfeltfigurene.

Med den bakgrunn har DFS valgt å redusere sikteblinken på minneskiva til kun å omfatte fra 8er ringen. Dvs. at sikteblinken på minneskiva reduseres fra standard størrelse 24 cm i diameter til 18 cm.

Det presiseres at det fortsatt er en 60cm skive som vil bli benyttet i minneskytingen. Alternativt kunne man valgt en redusert/krympet skive, men det er ønskelig å benytte en skivestørrelse skytterne er vant til å justere etter om man ikke er helt innskutt.

Tidligere var det greiere med en redusert skive ettersom man fysisk fikk se sin skive etter serien. Nå foregår anvisningen elektronisk på skjerm der dimensjoner, og hvor mange knepp man må stille ikke lenger er innlysende om man velger en ukurant skivestørrelse.