Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Skyteavstander LS 2015

Skivene er utplassert på arena for Stang og felthurtig. Nummerskilter monteres til uka.

Alle skiver er nå utplassert og endelige avstander er målt. Noen mindre justeringer i forhold til tidligere informasjon er gjort.

Endelige avstander i innledene grovfelt og militært NM er slik:
- Minneskyting: 200m
- Hold 1: C25 ca 240m (korrigert fra 235m)
- Hold 2: Småen ca 280m (korrigert fra 290m)
- Hold 3: 1/3fig ca 400m
- Hold 4: 1/6fig ca 275m
- Hold 5: Stripe ca 170m (korrigert fra 175m)
Merk: Egne figurer for Militært NM

- Stangskyting hold 1: ca 145m
- Stangskyting hold 2: ca 235m

- Felthurtig hold 1: ca 100m
- Felthurtig hold 2: ca 120m
- Felthurtig hold 3: ca 170m

Stangfinalen vil foregå på de samme avstander som innledene skytinger, mens skivene for felthurtig vil bli omplassert til finalen. Finaleavstander i felthurtig opplyses først når skivene er endelig plassert.

Dugnadsarbeidet pågår for fullt på Lesja med 6 - 8 personer fra arrangøren som daglig står på og jobber for å bli klar for teststevnet første helgen i juni. I tillegg har Kongsberg Target Systems vært på plass og gjort sine klargjøringer og tester med 3 - 5 personer de siste 14 dagene.

Ref. bildet med tre skiver for felthurtig på hvert hold. Den midtre skiven er en reserveskive, og vil bli blendet av under konkurransene.