Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Skyteområdetest

Lokale skyttere hjalp til med å teste funksjonalitet og systemer for LS felten.

For første gang er funksjonaliteten i den nye måten å gjennomføre feltskytingene ved Landsskytterstevnet prøvd ut i praksis i relativt full skala. Vel 20 lokale skyttere stilte opp for å være markører når ett av skyteområdene i finfelt i kveld ble testet over tid, der skytterne ble oppfordret til å være med på to gjennomføringer hver. Alle planlagte rutiner ble testet for å kunne oppdage og dermed eliminere viktige feil før teststevnet om vel en uke, der flere hundre skyttere skal delta.

En viktig del av testen var å sjekke ut om tidsplanen med et nytt lag på standplass hvert 7. minutt ville holde. Erfaringen er at det fungerer, men det forutsetter samtidig at det kun er rom for mindre hendelser underveis. De mest vanlige hendelser som feilskytinger og våpenbrudd er det etablert rutiner for å håndtere, slik at det skal ikke forsinke gjennomføringen.

Tilbakemeldingene fra skytterne var positive. Særlig den presise tilbakmeldingen med elektronisk anvisning ble fremhevet. Skytterne ga også gode tilbakemeldinger på at de ikke opplevde det som stressende å gjennomføre skytingen på denne måten.

LS arrangøren på Lesja, Kongsberg Target Systems og Det frivillige Skyttervesen som samarbeiet om testen er meget tilfreds med gjennomføringen, og de gode svarene den ga.