Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Spørreundersøkelse

DFSU ha utarbeidet en spørreundersøkelse vedrørende tillitsvalgte i DFS.

Som et ledd i prosessen med å rekruttere flere tillitsvalgte til DFS har DFSU utviklet et spørreskjema (se DFSUs årsplan for 2015). Dette skjemaet er ment som en kartlegging av mulige faktorer som kan bidra til å øke antallet tillitsvalgte i skytterlagene.

Vi ber alle svare på undersøkelsen uavhengig om du er tillitsvalgt eller ikke. Undersøkelsen tar ca 5 minutt å besvare.

Spørreundersøkelsen "Tillitsvalgte i Det frivillige Skyttervesen" kan besvares her.

Svarfristen er satt til 14. september 2015.