Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Stang- og felthurtigsamlinger for kvinner

DFS viderefører tilbudet om landsdelsvise samlinger i Stang og felthurtig for kvinner

DFS ønsker at flere kvinner skal satse på og hevde seg i Stang og felthurtig. Målet er at TV-bildene fra disse LS-finalene skal representere kjønnsfordelingen i organisasjonen.

DFS håper organisasjonens kvinnelige skyttere benytter denne mulighet for å trene på disse øvelsene under kyndig veiledening av to - tre kvalifiserte instruktører. I skrivende stund er ikke alle instruktører på plass, men det oppdaters fortløpende på denne side. Det tas også forbehold om at starttidspunktene kan bli justert, men i de tilfeller vil de som er påmeldt motta melding pr e-post eller SMS. Samlingene arrangeres slik:

Vestlandet landsdel:
Os skytterlags bane lørdag 6. juni kl 1300.
Påmeldingsfrist 3. juni.
Instruktører: Simon Østvold og Eileen Torp
Bergen, Meland og Seim skytterlag arrangerer hvert sitt åpne banestevne denne helgen.

Sørlandet landsdel:
Kristiansand skytesenter lørdag 13. juni kl 1400.
Påmeldingsfrist 10. juni.
Instruktører: Tor Harald Lund, Linn Grødum Homme, Tor Arnfinn Homme.
Samlingen holdes etter innledende skytinger ved landsdelskretsstevnet.

Østlandet landsdel: 
Raumes skytterlags bane 20. juni kl 1300.
Påmeldingsfrist 17. juni 
Instruktører: Thomas Høgåsseter, Åse Marit Myrvang, Bjørn Trudvang
Steingård, Eidsvoll Verk og Nannestad skytterlag arrangerer hvert sitt åpne banetevne denne helgen.

Nord-Norge landsdel: 
Drevjamoen skytefelt torsdag 2. juli kl 1300.
Påmeldingsfrist 29. juni.
Instruktører: Børre Pedersen, June Jørgensen, Truls Pedersen
Samlingen arrangeres innledningsvis til Nord-Norsk mesterskap.

Midt-Norge landsdel: 
Skjelstadmark skytterlags bane 4. juli fra kl 1530.
Påmeldingsfrist 1. juli.  
Instruktører: Olav Stensås, Hans Jacob Løkkesmo
Samlingen arrangeres i tilknytning til Midt-Norsk mesterskap.

Fellesinformasjon:
Se invitasjon
Påmelding
Evaluering