Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Engasjerte deltakere

Romsdal skyttersamlag arrangerte ungdomslederkurs sammen med Forsvarets personell- og vernepliktssenter.

Lørdag 18. april ble det avholdt ungdomslederkurs i Romsdal skyttersamlag, sammen med Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS). DFS skal gjennom avtalen med FPVS bidra med å rekruttere etterspurt kompetanse til Forsvaret. Ungdomslederkursene er et godt eksempel på hvordan Forsvaret og DFS kan samarbeide lokalt med ungdoms- og rekrutteringsarbeidet som formål.

Det var i alt 24 deltakere med på kurset som hadde en varighet på 7 timer. Kaptein Jan Erik Strøm holdt en interessant og engasjerende orientering angående en fremtid i Forsvaret, både når det gjelder tjeneste- og utdanningsmuligheter. Han informerte videre om Forsvarets oppbygging og virkemåte i dag.

Ungdomskonsulent, Nils Erik Lundon, holdt deretter ungdomslederkurs for deltakerne.

Det var en svært aktiv og delaktig gjeng fra Romsdal, som gav en god ramme rundt kursavviklingen. 

Tilbakemeldingen i etterkant av kurset har vært utelukkende positive. Tilsvarende kurs vil bli arrangert i løpet av året.