Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Framsnakking

Hvor bevisst er du som tillitsvalgt på egen atferd og evne til å påvirke andre?

Av Skytterkontoret

Hvor bevisst er vi som tillitsvalgte på egen adferd og egen evne til påvirkning?

For skyttere i alminnelighet er det avgjørende viktig å være positiv til egne ferdigheter for å kunne prestere. Kommer det negative tanker snikende gir dette usikkerhet som går ut over prestasjonsevnen. Skyttere som omgis av positive skytterkolleger og tillitsvalgte har bedre betingelser for å lykkes enn de som trener mye på egenhånd, eller der miljøet er preget av usikkerhet.  

Gjelder ikke det samme for tillitsvalgte?

Det er akkurat de samme mekanismer som gjelder for å kunne lykkes som tillitsvalgt. Det er innlysende hvilket skytterlag en skytter vil søke seg til om valget står mellom et lag med positiv omtale, eller ett med motsatt fortegn. Derfor er det særdeles viktig at vi uttrykker oss positivt om skytterkollegaer, andre tillitsvalgte, egen virksomhet og organisasjon. Dette skaper tillit til skyttersporten, som i neste omgang gjør rekruttering av skyttere og tillitsvalgte langt lettere. Når lokalbefolkningen og de folkevalgte stadig hører om alt det fine som foregår i skytterlaget, er dette noe som skaper tillit, og som flere ønsker å være en del av og støtte opp om. Det er faktisk en viktig rolle som tillitsvalgt å uttrykke seg positivt om egen virksomhet og organisasjon. Hvis man ikke er i stand til dette er det bedre å gi vervet til noen andre.

Det skal selvsagt være lov å ta opp til diskusjon ting som kan gjøres bedre. Her er det snakk om å velge riktig forum, metode og tidspunkt