Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Ta instruktørutdanning

Kurset kombinerer teori med praktisk trening i rollen som skyteinstruktør.

Det arrangeres i 2016 totalt 6 instruktørkurs 1. Se når og hvor her!

Skyteinstruktører er nøkkelpersoner i alle lag som driver aktivt med rekruttering og opplæring. Derfor er instruktørutdanning en høyt prioritert oppgave for DFS.

Alle kursene gir en grunnleggende utdanning til nivå 1, og kvalifiserer til nivå 2.

Skyteinstruktørkurs 1 på Dombås
Det kurset som går på Dombås i slutten på april er et samarbeidskurs med HV, og går fra mandag til fredag. I motsetning til de andre kursene, inneholder dette kurset en del praktisk skyting i tillegg til teori. Det settes derfor som krav at du skal ha egenerfaring som skytter i DFS for å delta på dette kurset.
Til dette kurset dekkes reisekostnader, kost og overnatting. I tillegg får kursdeltakerne ammunisjon til bruk på kurset.
Innbydelse finner du her

Skyteinstruktørkurs 1a i landsdelene
Programmet for de øvrige kursene går over tre dager fra fredag til søndag med til sammen 29 undervisningstimer. Her er det ingen praktisk skyting, men mye god teori. Det er en fordel med noe kunnskap om DFS, men ikke påkrevet for disse helgekursene. Foreldre og andre med interesse for å drive med opplæring oppfordres til å delta på disse. Deltakerne er etter kurset kvalifisert for å arrangere skyteskole og drive med påfølgende trening og instuksjon på lagsnivå.
Erfaringsmessig er det viktig med lokale kurs for å samle flest mulig elever. Derfor fordedeles kursene til landsdelene med rullering mellom samlagene fra år til år. DFS stiller med kursleder, som sammen med lokale instruktører/profiler står for gjennomføringen.
Deltakere dekker selv reisekostnader, mens oppholdet dekkes av DFS, dvs kost, overnatting, kursmateriell etc. Det oppfordres spesielt til å stille med mange lokale deltakere som kan bo hjemme. Det kommer egen invitasjon til kursene. Det kan videre være at ett eller to av kursene blir forskjøvet i tid med en uke for å skaffe kursleder eller instruktører.

Dato Landsdel Arrangør Sted
       
25.-29. april Hele landet DFS HVSKS Dombås
       
18.-20. nov. Sørlandet  Telemark skyttersamlag Holla skytterlags bane
       
18.-20. nov. Vestlandet  Sogn Ytre skyttersamlag Oppedal & Brekke skytterlags bane
       
18.-20. nov. Midt-Norge  Nordmør skyttersamlag Fosna/Kristiansund
       
18.-20. nov. Nord-Norge  Troms skyttersamlag Setermoen
       
25.-27. nov. Østlandet  Solør skyttersamlag Flisa
       

Planen er innen kursene arrangeres å ha på plass e-læringsmoduler for flere av temaene på kursene på høsten. Deltakere på kursene som gjennomfører og består disse moduler på forhånd vil kunne møte en dag senere - dvs. lørdag morgen. Dette med forbehold om at modulene blir klare i tide.