Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Jaktammunisjon på storviltprøven

Skyteprøven for storviltjegere er et offentlig krav som forvaltes av Miljødirektoratet.

Det frivillige Skyttervesen og Miljødirektoratet har en samarbeidsavtale som gjør at skytterlag tilsluttet DFS er bemyndiget å arrangere skyteprøven etter gjeldende instruks. Det er en god ordning for DFS som genererer mye aktivitet og gode inntekter til skytterlagene.

Iht. avtalen skal det benyttes jaktammunisjon og ekspanderende prosjektil til selve skyteprøven. I parentes i instruks er nevnt spesielt blyspiss/hullspiss. I denne sammenheng betyr hullspiss bruk av jaktprosjektil og ikke match-kule. Alle skytterlag som arrangerer skyteprøven er ansvarlig for at regelverket følges.

Det er ikke krav om å benytte jaktprosjektiler i fbm. treningsskudd, men kaliber skal tilfredsstille krav til anslagsenergi for jakt på en av storviltartene.  

Instruks om skyteprøve for storviltjegere:
https://www.dfs.no/alt-om-dfs/samarbeidsavtaler/miljodirektoratet