Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Kurs 1a 2016

DFS arrangerer i november ett skyteinstruktørkurs i hver landsdel. Meld deg på nå!

(Saken oppdateres fortløpende med kursledere, overnattingssted, påmeldte osv.)

Generell info

DFS inviterer med dette til instruktørkurs 1a i hver av landsdelene. Dette som en ekstra satsing på utdanning av instruktører som skal drive med rekrutteringsarbeid og instruksjon i skytterlagene. 

Kurset har 29 undervisningstimer som gjennomføres sammenhengende over tre dager fra fredag til søndag. Kursstart fredag kl 1500 med avslutning ca kl 1500 søndag. Kursene arrangeres primært med kursleder fra DFS med støtte fra lokale samlagsinstruktører og/eller profilerte skyttere. Lokale skytterlag bidrar med logistikk og adminsitrativ støtte.

For å delta på kurset forutsettes et visst minimum av forhåndskunnskap om DFS og skyteprogrammene som benyttes. Nedre aldersgrense er 16 år. Alle deltakere må medbringe eget DFS-godkjent våpen og skytterutrustning, da deler av kurset inneholder praktisk trening. For elevinstruksjon anbefales å medbringe lap-top eller tilsvarende, men dette er ikke påkrevet. Maks antall elever vil variere ut fra kapsitet, og ikke flere enn 32 på hvert kurs.

Lokale skytterlag oppfordres spesielt til å delta med sine instruktørkandidater, slik at flest mulig kan bo hjemme. Det vil være muligheter for overnatting fra fredag kveld for deltakere som ikke kan bo hjemme eller hos bekjente. DFS dekker overnatting og forpleining under kursene. Sengetøy medbringes ikke. Reise dekkes av den enkelte.

Ved stor påmelding vil samlagene bli rådspurt mht. prioritering av deltakere. Spørsmål rettes til Engebret Mjøseng på em@dfs.no 

E-læring

Nytt av året er at det er mulig å ta leksjoner programert på fredag som e-læring på forhånd. Dette slik at frammøte kan utsettes til lørdag morgen. Det preiseres at e-læring skal være gjennomført og bestått før kursstart.

Alle som melder seg på kurset vil få tilbud om e-kurs fra Skytterkontoret pr. mail.

Planer og evaluering

-Studieplan
-Dagseddel
-Evaluering

 

Meld deg på her

 Påmeldingsfrist: 4. november

 

Kurssteder

Sørlandet landsdel:
Sted: Telemark / Holla skytterlags bane
Tidspunkt: 18. - 20. november
Påmeldingsfrist: 4. november
Overnatting: Lunde Vandrerhjem
kursleder: Runar Sørensen

Vestlandet landsdel:
Sted: Sogn Ytre / Oppedal/Brekke skytterlags bane
Tidspunkt: 18. - 20. november
Påmeldingsfrist: 4. november
Overnatting:
Kursleder: Engebret Mjøseng

Nord-Norge landsdel:
Sted: Troms / Setermoen
Tidspunkt: 18. - 20. november
Påmeldingsfrist: 4. november
Overnatting: Setermoen
Kursleder: Harald Lundnes

Østlandet landsdel:
Sted: Solør / Viktoria Hotell Flisa
Tidspunkt: 25.  - 27. november
Påmeldingsfrist: 4. november
Overnatting: Viktoria Hotell
Kursleder: Ola Herje

Midt-Norge landsdel:
Sted: Nordmør / Fosna skytterlags bane
Tidspunkt: 25. - 27. november (nytt tidspunkt)
Påmeldingsfrist: 4. november
Overnatting:
Kursleder: Nils Erik R. Lundon

 

Påmeldte:

Pr. 31.10.16

Fornavn Etternavn Landsdel
Eirik Sørgård Midt-Norge
Robert Stornes Midt-Norge
Håvard Bjørndal Midt-Norge
Hanne Waag Midt-Norge
Ivar Waag Midt-Norge
Thomas Indrearne Midt-Norge
Torbjørn Husevåg Midt-Norge
Heidi Husevåg Midt-Norge
Frøydis Indergård Midt-Norge
Bjørn Walør Heggem Midt-Norge
Sigurd Indergård Midt-Norge
Kay Sletnes Midt-Norge
Ida Høgset-Torvik Midt-Norge
Bjørn Brevik Midt-Norge
Katrine Sandnes Midt-Norge
Maria Helene Nogva Midt-Norge
Jon Ørsund Midt-Norge
Gregus Kristensen Midt-Norge
Guttorm Gabrielsen Midt-Norge
Kåre Krogstad Midt-Norge
Tormod Skara Nord-Norge
Tor-Arne Hanssen Nord-Norge
tony rubbås jacobsen Nord-Norge
Kent Hakvåg Nord-Norge
Torunn Håkstad Nord-Norge
Knut Arne Silkoset Nord-Norge
Finn Kåre Karlsen Nord-Norge
Jan-Kato Bjørnsund Nord-Norge
June Jørgensen Nord-Norge
Silje Djupen Nord-Norge
Espen Bjørnsund Gundersen Nord-Norge
Merethe Bårdsen Nord-Norge
Tommy Nordås Nord-Norge
Ruben Aronsen Nord-Norge
Hans Steffenakk Nord-Norge
Ørjan Samuelsen Nord-Norge
Lars Tore Hanssen Nord-Norge
Monica Åsmo Hansen Nord-Norge
Sverre Helgesen Nord-Norge
Ann Elise Eriksen Nord-Norge
Betsy Winje Nord-Norge
Richard Veines Martinussen Nord-Norge
Cesilie Saghaugen Ilseng Nord-Norge
Magnus Saghaugen Ilseng Nord-Norge
stig anders larsen Nord-Norge
Tor Magne Svendli Nord-Norge
Tor Arne Aasland Nord-Norge
Kjetil Melkild Nord-Norge
Bjørn Viggo Ottem Nord-Norge
Arnt Helge W. Lia Sørlandet
Kjell Bakka Sørlandet
Kjell Bakka Sørlandet
Eivind Myhre Sørlandet
Runar Tveito Sørlandet
Jan Ove Ødegård Sørlandet
Halvor Loftsgarden Sørlandet
Sveinung Søyland Moen Sørlandet
Arne Ånonsen Sørlandet
Esben Olsen Sørlandet
Lars Mathisen Sørlandet
Jon Magnus Hauen Sørlandet
Tom Knutsen Sørlandet
Terje Strømmen Sørlandet
kjetil kaasa Sørlandet
Rune Oma Urstad Sørlandet
Tone Wårøy Møll Sørlandet
Steinar Møll Sørlandet
Mats Johnsen Sørlandet
Kristian Tollefsen Sørlandet
Kjell Kjosaas Vestlandet
Vivian Våge Vestlandet
Linn Iren Ynnesdal Vestlandet
Eva Ynnesdal Vestlandet
Roy Cato Sæverås Vestlandet
Kristine Bruåsdal Vestlandet
Frank Ulvik Vestlandet
Frode Solheim Vestlandet
Ole Kristian Ågotnes Vestlandet
Hans Martin Brusegard Vestlandet
Morten Kvam Vestlandet
Trond Asheim Vestlandet
Kåre Wergeland Vestlandet
Vivian Jakobsen Gotaas Østlandet
Per Harald Svendsberget Østlandet
Lise Margrethe Aurland Østlandet
Ole-Gustav Huser Østlandet
Marte Marie Borud Nybakken Østlandet
Christian Granberg Østlandet
Lone Nakjem Østlandet
Anniken Moseng Ryen Østlandet
Magne Bergum Østlandet
Tore Asmund Stubberud Østlandet
Terje Sletner Østlandet
Tore Engemoen Østlandet
Anders Nedgården Østlandet
Runa Nordli Bergseteren Østlandet
Frode Sam Hauen Østlandet
Daniel Utheim Skjæret Østlandet
Robert Sørfosbog Hansen Østlandet
Lars Tore Thorsrud Østlandet
Vidar Nygårdseter Østlandet
Sindre Grønås Østlandet
Thor Inge Navelsaker Østlandet
Rolf Petter Næss Østlandet
Knut Martin Andersen Østlandet
Sara Aarskog Østlandet
Petter Rundén Østlandet
Ruth Jane Rossevatn Østlandet
Sveinung Eide Hansen Østlandet