Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Opplæringsressurser

Visste du at det ligger en rekke undervisningsopplegg og fagartikler på www.dfs.no?

På dfs.no har utdanningsavdeligen etterhvert opparbeidet en stor ressursbank for skytterlagene. Dette ligger tilgjengelig slik at alle skal ha mulighet til å benytte seg av det. 

I denne artikkelen har vi laget en kort oversikt over alle opplæringsverktøyene du kan finne på dfs.no.

Tilgjengelig for alle:
Opplegg for skyteskole (Powerpoint, undervisingsopplegg mm.).
Temadager (undervisningsopplegg. Denne arbeides det fortsatt med).
Brosjyrer (alle nyere brosjyrer utgitt av DFS).
Øktarkiv (forslag til treningsøkter).
- Fagartikler om feltskyting (avstand, kulebanegenerator osv).
Fagartikler om våpen og sikkerhet.
Fagartikkel om skytterlagsledelse.
Fagartikler for stevnearrangører.
Artikkel for nye tillitsvalgte.
Fagartikler for tillitsvalgte (over 40 stk).
Idébank fra lag og samlag (under utvikling).

Tilgjengelig gjennom VK skytterl. og VK saml.:
Vi gjør oppmerksom på at dette innholdet krever at du er innlogget på "Mitt DFS", og i tillegg har tilgang til mappene "VK skytterl." og/eller "VK saml.". Dette er mapper i "Mitt DFS" som tillitsvalgte i lag og samlag har tilgang til. Har ikke du tilgang? Spør noen i ditt lag om hjelp til å få tak i opplæringsressursene hvis du ønsker å se nærmere på dem.

VK skytterl:
Håndbok for skytterlag (Dette er en omfattende håndbok som tar for seg alle sider ved skytterlagsdrift)
Håndbok for skytterlagsinstruktør (Her er det mange interessant temaer for alle).

VK saml.:
Kursopplegg for nye tillitsvalgte i skytterlag (PowerPoint tilgjengelig).
Feltinstruktørkurs (undervisningsopplegg som kan benyttes av alle. Beregnet på samlag).
Skytelederkurs (undervisningsopplegg som kan benyttes av alle. Beregnet på samlag).
Konsept for å øke aktiviteten i "ikke-aktive-lag" (fagartikkel).
Håndbok for utdanning
- Presentasjoner fra regionale seminar.
- Presentasjoner innsendt fra samlag.