Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Fagstoff

Visste du at det ligger en rekke undervisningsopplegg og fagartikler på www.dfs.no?

På dfs.no har utdanningsavdeligen etterhvert opparbeidet en stor ressursbank for skytterlagene. Dette er alt ifra skyteskoleopplegg med powerpointer og forslag til undervisningsopplegg, til fagartikler om skytestilllinger og puss og vedlikehold av våpen. Dette ligger tilgjengelig slik at alle skal ha mulighet til å benytte seg av det. Likevel er det mange som ikke vet at det finnes, og ikke minst - hvor det finnes. 

I denne artikkelen har vi laget en kort oversikt over alle opplæringsverktøyene du kan finne på dfs.no.

Tilgjengelig for alle:

Skyteskole
Temadager
Brosjyrer
Øktarkiv
Fagstoff om feltskyting 
Fagstoff om våpen og sikkerhet
Fagstoff for tillitsvalgte
Fagstoff for stevnearrangører

Tigjengelig for VK skytterl. og VK saml.:

VK skytterl:

Håndbok for skytterlag (Dette er en omfattende håndbok som tar for seg alle sider ved skytterlagsdrift)

Håndbok for skytterlagsinstruktør (Her er det mange interessant temaer for alle).

VK saml.:
Kursopplegg for nye tillitsvalgte i skytterlag (PowerPoint).
Feltinstruktørkurs (undervisningsopplegg som kan benyttes av alle).
Skytelederkurs (undervisningsopplegg som kan benyttes av alle).
Konsept for å øke aktiviteten i "ikke-aktive-lag" (fagartikkel).
Håndbok for utdanning
- Presentasjoner fra regionale seminar.
- Presentasjoner innsendt fra samlag.

Vi gjør oppmerksom på at dette innholdet krever at du er innlogget på "Mitt DFS", og i tillegg har tilgang til mappene "VK skytterl." og/eller "VK saml.". Dette er mapper i "Mitt DFS" som tillitsvalgte i lag og samlag har tilgang til. Har ikke du tilgang? Spør noen i ditt lag om hjelp til å få tak i opplæringsressursene hvis du ønsker å se nærmere på dem.