Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Skyting som valgfag i skolen

Er du skytter og jobber som lærer? Les her!

Svært mange innendørsbaner ligger i forbindelse med skoler. Her ligger det utvilsomt et stort potensiale for skytterlagene, noe flere lag allerede benytter seg av.

Dagens skole er lagt opp slik at man som elev på ungdomsskolen kan velge mellom en rekke valgfag, et av disse er fysisk aktivitet og helse. Dette faget tar utgangspunkt i at elevne skal få prøve seg i ulike aktiviteter. Her passer skyting perfekt inn enten som et delkurs som går over noen uker eller som en aktivitet gjennom hele året. 

 Legg merke til at det også er mulig å benytte skyting i valgfaget teknologi i praksis.

I tilegg finnes det et tilsvarende fag på videregående skole kalt breddeidrett. Også her passer skyting perfekt inn som en av de mange idrettene og aktivitetene elevne skal igjennom.

Er du lærer eller kjenner noen som jobber i skolen? Benytt muligheten for å bidra til at elevene på din lokale skole får innblikk i en ny sport. 

Det er per dags dato ikke utarbeidet noe undervisningsopplegg fra Det frivillige Skyttervesen sin side. Det skal imidlertid utvikles undervisnings- og støttemateriell som retter seg mot både elevene og læreren i fremtiden.

Kan dette være aktuelt for ditt skytterlag eller din skole? Ta kontakt med ungdomskonsulent Ola Herje på e-mail for mer informasjon.

Husk: Planleggingen for neste skoleår starter allerede nå!

Nytige lenker: