Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Bidrag til innovativt prosjekt

Har dere et rekrutteringsprosjekt som trenger økonomisk støtte? Se her!

Det frivillige Skyttervesen har en rekke sentrale bidragsordninger. En av de nyeste er bidragsordningen som retter seg mot «innovative prosjekter». Dette er en ordning hvor skytterlag kan søke om inntil 10.000 kroner i støtte for tiltak og prosjekter som regnes som spesielt innovative. Om søknaden innvilges eller ikke avgjøres fortløpende av DFSU.

Et av kravene for å få bidrag er at DFS får rettigheter til å publisere ideen i sine kanaler. På denne måten kan gode ideer deles med andre og på denne måten kan det stimulerer til økt aktivitet også i andre skytterlag.

Hvordan søker du?

Søknaden merkes "Søknad om bidrag til innovativt prosjekt" og må inneholde:

 • Skytterlagnavn og –nummer.
 • Program eller prosjektplan.
  • Dette må inneholde en beskrivelse av prosjektet
 • Deltakerliste.
 • Dato for gjennomføring.

Søknaden sendes på mail til firmapost@dfs.no.

Krav til prosjektet:

 • Skal være rettet mot innovative tiltak i det grunnleggende rekrutteringsarbeidet.
 • Maks. 10 000 kr. per prosjekt.
 • Årlig budsjett på 30 000 kr., der det kan utøves en viss fleksibilitet innenfor rammen av prosjektpost langtidsplan i DFSU sitt budsjett.
 • Hver enkelt søknad behandles fortløpende av DFSU.
 • Prosjektene får ikke tildelt midler fra andre bidragsordninger i DFS.
 • DFS får rettigheter til å publisere prosjektet på www.dfs.no.
 • Prosjektet profileres på DFS hjemmeside og i andre relevante medier.

 

Spørsmål til ordningen kan rettes til ungdomskonsulent Ola Herje på mail.