Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Oppbevaring av våpen

Skytterlagets styre er ansvarlig for å føre kontroll med lagsvåpen

Oppbevarer du våpenet ditt riktig?

Dato: 21. nov 2017

Alle som eier eller lovlig låner våpen av skytterlag eller privatperson plikter å oppbevare våpen eller vital del i FG-godkjent sikkerhetsskap. 

Oppbevaring på skytebanen

Det er ikke tillatt å oppbevare registreringspliktige våpen og/eller ammunisjon i ubebodd hus (f. eks. en skytebane). Politiet kan imidlertid dispensere fra denne regelen for skytterlag. Skytterlaget må da sende en skriftlig søknad til Politimesteren. Gis slik dispensasjon skal våpen eller vital del (sluttstykket) oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap.

Merk at det gjelder egne regler hvis laget har dispensasjon til å oppbevare mer enn ti våpen.

Oppbevaring av ammunisjon

I FG-godkjent sikkerhetsskap kan det oppbevares inntil det antall patroner skapet er godkjent for. Mangler slik godkjenning kan det maksimalt oppbevares 2000 patroner i skapet.

 

Les mer i på Lovdata.no:

Om oppbevaring i Våpenforskriften.