Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Skyteinstruktørkurs 1 - VEL BLÅST!

Skyteinstruktørkurs 1 ble gjennomført på Dombås 29. mai - 2. juni.

7 sivile og 10 militære elever gjennomførte kurset. De fikk opplæring i instruksjonslære, grunnleggende skyteteknikker, skyteledelse og fikk drive praktisk skyting i alle DFS sine øvelser.

De fleste var mest fornøyd med torsdagen i kurset, som i sin helhet var en feltdag. Her inngikk et vanlig feltstevne, stangskyting og felthurtig, de to sistnevnte på DFS sitt elektroniske anlegg. Dagen ble en suksess!

Instruktørene, som bestod av Hans Bakken, Jens Pettersen, Engebret Mjøseng, Bengt Rotmo (kursoffiser) og Harald Lundnes (kursleder), var godt fornøyd med innsatsen. Alle gjennomførte på en god måte og eksamensbesvarelsene var helt innenfor hva som kunne forventes.

Vi ønsker alle nyutdannede instruktører lykke til i instruktørgjerningen enten det er i et skytterlag eller i en avdeling i Heimevernet.

Da er det kun å minne på om kursene som skal gå til høsten. Se informasjon om disse kursene her.