Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Skytterlagsmiljøet

Hva kjennetegner "det gode skytterlagsmiljøet" og hvordan skaper vi det?

Dato: 21. feb 2017

Av Skytterkontoret.

Ofte er det det gode miljøet vi trekker frem når vi skal forklare noen «utenforstående» om hva som er så bra med skytesporten. Men hva er det egentlig som kjennetegner det? Og hva kan vi gjøre for å sikre at det er like godt også i fremtiden?

Hva er "det gode skytterlagsmiljøet"?

Et godt skytterlagsmiljø avhenger av flere ting. Samhold, trivsel, aksept, toleranse og ikke minst mestring er viktige stikkord. Trivsel og samhold er muligens «selvskrevne» i en slik beskrivelse. Aksept og toleranse er sannsynligvis begrep du ikke umiddelbart tenkte på i denne forbindelse. I disse begrepene ligger det at miljøet i skytterlaget ofte er slik at det er åpent for mange forskjellige mennesker med f. eks. ulike interesser og forskjellig alder.

Du vil sikkert si deg enig i at det i ditt lag er personer du sannsynligvis ikke hadde hatt noe til felles med om det ikke var for skytterlaget. Likevel trives dere i hverandres selskap på skytebanen. Der har dere en egen «greie» som dere deler sammen.

Alle kan være enige i at et godt skytterlagsmiljø er avgjørende for at dere skal klare å rekruttere nye skyttere, og ikke minst holde på dem. Derfor er det viktig at alle i laget drar i samme retning slik at skytterlagsmiljøet blir så bra som mulig. 

 

Hvordan skape "det gode skytterlagsmiløet"?

  • Arranger fellestreninger for ungdom, senior og veteran (og jegere).
  • Arranger en trivselskveld for lagets medlemmer hvor det ikke er skyting på agendaen. Forslag til her kan være bowling, spillkveld,. For ungdommene kan det arrangeres en samling med overnatting der både skyting og sosiale tiltak kan stå på programmet.
  • Inviter foreldre, foresatte, ungdomsskyttere, seniorer og veteraner til en moroskytingskveld hvor dere f. eks. gjennomfører skytinger fra øktarkivet. En fin øvelse her kan være «Samarbeidsskyting». Denne krever ikke noe annet utstyr enn våpen, ammunisjon, hørselvern og en skytestøtte. En slik kveld egner seg fint som f. eks. juleavslutning, men kan også arrangeres ellers i året.
  • Reis sammen på stevner. Meld på skytterne fra skytterlaget i samme lag på stevner, sett opp kjørelag og reis på tur! Plukk gjerne ut noen stevner hvor dere legger opp til overnatting osv.
  • Inkluder ungdommene i ulike tillitsverv. Å få inn unge personer i ulike verv i skytteralget kan være med på å gi en ny giv i laget. Det første skrittet på veien kan f. eks. la ungdommene ha ansvaret for skyteskolen.
  • Sørg for å ha enkel servering og live-visning til foreldre og foresatte på ungdomstreningene.
  • Opprett en egen Facebook-gruppe for skytterlaget hvor medlemmene kan kommunisere og styret kan få ut viktig informasjon.

 

Flere tips?

Artikkel: Godt miljø - viktigere enn resultat?

Last ned DFSU sitt "miljø-hefte" her. 

 

  

 

Se også miljøheftet som ble utarbeidet av DFSU for noen år siden.