Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Vårt verdigrunnlag

Hvilke verdier er egentlig DFS tuftet på? Og finnes det en felles visjon for hele organisasjonen?

Dato: 29. mar 2017

Av Skytterkontoret.

Det frivillige Skyttervesens verdigrunnlag er tuftet på de tre F-er. All virksomhet som skjer i lag, samlag og DFS sentralt skal være forankret i dette.

 

De tre F-er:

 

Forsvarsbygger

     

        DFS skal gjennom vårt brede engasjement og støtte bidra til god forsvarsvilje og forsvarsevne i det norske folk. Vi skal tilby våre skytebaner og skytekspertise til Forsvaret for å bidra til at de når sine målsettinger.
                   
                   

Folkesport

     

        DFS skal være en attraktiv og inkluderende breddeorganisasjon der begge kjønn og alle generasjoner kan drive en aktivitet de har glede og nytte av. Fokus skal være på at flest mulig oppnår utvikling og mestring til sitt ambisjons-nivå, og samtidig bidra til å oppnå samfunnets mål om en god folkehelse.
                   
                   

Forbilde

     

        DFS skal gjennom god våpenopplæring og holdningsskapende arbeid bidra til en høyverdig våpenkultur hos skyttere og storviltjegerne. Vi skal være en utdanningsinstitusjon for ungdom, gjennom å tilby et helhetlig og utviklende fritidstilbud. Ledere og instruktører skal være forbilder for ansvarlig og respektfull våpenbehandling og gode formidlere av organisasjonens mål.

 

Visjon:

Best på skyteaktiviteter og god våpenkultur!

 

Etterlever du og ditt skytterlag dette?

 Les mer om dette i langtidsplanen.

 

Hvorfor trenger vi et verdigrunnlag?

Verdigrunnlaget definerer hvordan vi skal oppfylle vårt formål som samfunnsaktør. Positive verdier med stor samfunnsnytte i alminnelighet, og med fokus på bredde, trivesel og tilhørighet for den enkelte. Bevissthet om dette sikrer at hele organisasjonen jobber mot felles mål. Verdigrunnlaget gir viktige føringer for hvordan organisasjonen, tillitsvalgte og skyttere skal framstå for å sikre et postivt omdømme. 

Dugnadsgjeng i et skytterlag i Østerdalen. Skyting skal være en livslang hobby med fokus på blant annet folkehelse, bredde og god våpenkultur.

Det frivillige Skyttervesen skal tilby sine skytebaner og sin skytekspertise til Forsvaret for å bidra til at de når sine målsettinger.

 

DFS skal være en attraktiv og inkluderende breddeorganisasjon der begge kjønn og alle generasjoner kan drive en aktivitet de har glede og nytte av