Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Årsmøte i skytterlaget

Her finner du oppskriften på et godt årsmøte!

Dato: 17. okt 2018

Hva må egentlig til for å gjennomføre et godt, og ikke minst godkjent, årsmøte?

I denne saken tar vi for oss årsmøtet steg for steg. Lykke til med deres årsmøte!

Hvordan gjennomføre årsmøte?

Før årsmøtet:

 1. Så tidlig som mulig: Kartlegge nye tillitsvalgte og spørre disse. Noen lag velger å beytte en valgkomite til dette. 
 2. Senest tre uker før: Innkalling sendes ut minst tre uker før årsmøtet (hjemmeside, lokalavis og mail. Husk at noen ikke har e-mail).
 3. To uker før: Frist for innsendelse av saker til styret bør være ca. to uker før årsmøtet.
 4. Senest samme uke: Sakene som skal behandles gjøres klar til møtet og sendes ut til medlemmene.

 

Under årsmøtet:

 1. Valg av møteleder. Dette er ofte lederen.
 2. Valg av referent. Dette er som regel styrets sekretær.
 3. Konstituering av møtet: Innkalling og saksliste godkjennes.
 4. Stemmeberettigede: Kartlegg hvem av de fremmøtte som er stemmeberettigede.
  1. Medlemmer over 16 år som har betalt medlemsavgift for inneværende år.
 5.  Faste saker.
  1. Styrets årsberetning
  2. Reviderte regnskap
  3. Budsjett for kommende år.
  4. Fastsettelse av årskontingent.
  5. Valg
  6. Innkomne saker
 6. Møtet avsluttes, gjerne med servering. 

 

Etter årsmøtet:

 1. Protokoll utarbeides.
 2. Protokollen godkjennes.
 3. Protokollen offentliggjøres.
  1. På hjemmesiden og/eller i mail til betalende medlemmer.
  2. Skriftlig utgave bør legges på skytebanen.

 


 

Last ned fagstoff om årsmøtet:

Fagartikkel om årsmøtet