Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Bæring av våpen

På årets Landsskytterstevne kan du bli disket om du bærer våpenet feil.

Dato: 10. jul 2018

Å bidra til høy sikkerhet og god våpenkultur er en av DFS sine aller viktigste samfunnsoppgaver. At skyttere, arrangører og publikum kjenner seg trygge på en skytebane er avgjørende for aktiviteten. 

Kan diskes!

Bakgrunnen for denne påminnelsen er tilbakemeldinger om at det er skyttere som ikke etterkommer dette regelverket, selv ikke når det blir påtalt. I slike tilfeller skal det handles bestemt og resolutt av standplassleder/stevneledelsen, slik skyttere som ikke etterkommer oppsatte regler bortvises. At skyttere som deltar i DFS-konkurranser nekter å etterkomme gjeldende sikkerhetsregler skal ikke aksepteres. Ved årets Landsskytterstevne vil dette bli fulgt opp.

Dette sier Skytterboka:

«Ved bæring av våpen utenfor standplass, når dette ikke er i futteral eller i koffert, skal alltid munningen peke opp. Sluttstykket skal være i bakre posisjon eller tatt ut.»

Regelverket for bæring er videre slik:

«Sluttstykkeadapter i rødt materiale kan benyttes for å beskytte låskassen. Løse magasiner skal ikke være i våpenet. Sikkerhetsmagasin i rødt materiale kan benyttes. Når sikkerhetsmagasin med tetting av kammeråpning benyttes, kan sluttstykket være i en eller annen framført eller sikret posisjon. Tetting av kammeråpning skal være synlig. Det tillates å benytte ekstra reimfeste foran på våpenet, for feste av bærereim i våpen med reimfesteskinne.»

Ved bruk av sikkerhetsmagasin

En del skyttere benytter denne magasinadapterløsningen for å beskytte låskassen og magasinbrønnen på våpenet. Dette gjelder spesielt i feltskyting. Det er i denne sammenheng observert skyttere som setter sikkerhetsmagasinet i våpenet før visitasjon, med den oppfatning at dette er godkjent visitasjon fordi det er en «plugg» ført inn i kammeret.

Regelverket er imidlertid helt klart mht. at ved visitasjon av Sauer skal sluttstykket og magasin være tatt ut av våpenet. Sikkerhetsmagasinet kan først settes inn etter at våpenet er visitert.