Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Bidrag til innovativt prosjekt

Illustrasjonsbilde. Foto: Norsk Skyttertidende.

Har dere et rekrutteringsprosjekt som trenger økonomisk støtte? Se her!

Dato: 2. mai 2018

Bidragsordningen for innovative prosjekter er en ordning hvor skytterlag kan søke om inntil 10.000 kroner i støtte for tiltak og prosjekter som regnes som spesielt innovative. Om søknaden innvilges eller ikke avgjøres av DFSU.

Hva menes med "innovativ"?

Med innovativ menes nyskapninger, altså prosjekter eller aktiviteter som ikke er gjennomført tidligere, og som kan være til inspirasjon for andre skytterlag.

Det er opp til DFSU å avgjøre i hvilken grad prosjektet kan regnes som innovativt, og i hvilken grad prosjektet kan være til nytte for andre lag. 

Hvordan søker dere?

Søknaden merkes "Søknad om bidrag til innovativt prosjekt" og må inneholde:

 • Skytterlagnavn og –nummer.
 • Program eller prosjektplan.
  • Dette må inneholde en beskrivelse av prosjektet
 • Deltakerliste.
 • Dato for gjennomføring.

Søknaden sendes på mail til firmapost@dfs.no.

Krav til prosjektet:

 • Skal være rettet mot innovative tiltak i det grunnleggende rekrutteringsarbeidet.
 • Maks. 10 000 kr. per prosjekt.
 • Årlig budsjett på 30 000 kr., der det kan utøves en viss fleksibilitet innenfor rammen av prosjektpost langtidsplan i DFSU sitt budsjett.
 • Hver enkelt søknad behandles fortløpende av DFSU.
 • Prosjektene får ikke tildelt midler fra andre bidragsordninger i DFS.
 • DFS får rettigheter til å publisere prosjektet på www.dfs.no.
 • Prosjektet profileres på DFS hjemmeside og i andre relevante medier.

 

Spørsmål til ordningen kan rettes til ungdomskonsulent Ola Fjuk-Herje på mail.