Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Dette sjekker våpenkontrollen på LS

Vær forberedt til gevær- og utstyrskontroll på Landsskytterstevnet!

Dato: 17. jul 2018

av utdanningsavdelingen, Skytterkontoret.


I denne artikkelen beskrives de viktigste kontrollpunktene for våpen- og utstyrskontrollørene ved LS. Den omhandler i hovedsak regelverket for Sauer 200 STR.

Fra tid til annen stiller skyttere til gevær- og utstyrskontroll på Landsskytterstevnet, og blir avvist fordi utrustningen ikke er iht. organisasjonens regelverk. Sterk beklagelig, for jevnt over er dette skyttere som ikke har noen intensjon om å jukse. Disse har i stedet handlet i god tro, og er rett og slett ikke godt nok kjent med regelverket vårt. Dessverre kan vi ikke håndtere dette annerledes, for alt annet vil undergrave vår holdning og respekt for regelverket fullstendig, og med det gjøre det fritt fram for alle slags unnskyldninger.

For det første – skyttere som møter til opprop uten at utstyret er iht. regelverket, gis muligheter til å utbedre påpekte feil. Skytteren har selv ansvar for dette, og er ikke feilen utbedret innen tildelt skytetid, kan skytteren miste sin rett til å skyte.

Avtrekksvekt

Ikke overraskende er den vanligste våpenfeilen et for lett avtrekk. Ved vektkontroll skal våpenet peke rett opp, og avtrekksvekten plasseres midt på avtrekkeren. Om avtrekksvekten henges inn på avtrekkeren, eller løftes fra bakken er valgfritt. Minste tillatte avtrekksvekt er 1,5 kg (0,5 kg for NSSF godkjente våpen).

Sikringsfunksjon

På Sauer skal sikringen blokkere avtrekket og låse hevarmen. Kan hevarmen heves i sikret tilstand, skyldes dette som regel at sluttstykkesperren er slitt. Dette gjøres skytteren oppmerksom på, slik at feilen kan rettes hos børsemaker. Dette er ingen sikkerhetsrisiko, så skytteren får likevel skyte. Hvis våpenet derimot ikke lar seg sikre, må dette utbedres før skyting kan starte.

Våpenets vekt

Tillatt totalvekt for et våpen er maksimalt 7 kg inklusiv reimen og uten løst magasin. Det er tillatt å justere våpenets vekt oppover mot denne grensen med innlegg av vekter. Vekter skal ikke forandre våpenets ytre linjer.

Miragebånd

Sauer 200 STR leveres originalt med et vevd bånd. Dette tillates byttet ut med en plastskinne. Videre tillates også egenproduserte bånd og modifiseringer med eksempelvis påføring av tape, folie osv for avstiving og reduksjon av gjennomstrømming. Båndet skal uavhengig av om det er modifisert eller ikke, ikke overstige 60mm i bredde.

Skjeftet

Det er ikke tillatt å endre treverkets originale utforming, verken ved å legge noe på, eller ta noe av. Unntatt her er i fbm. bedding/beddeblokk og nødvendig utfresing for dette. Det tillates også mindre modifikasjoner av treverket ved kinnstøttefestet for å øke justeringsmuligheten. For vedlikehold av skjefter tillates kun bruk av oljer eller lakk som opprettholder våpenets originale farge. Dette for at treverkets struktur fortsatt skal være synlig, og med det muliggjøre kontroll av om det er foretatt modifikasjoner. Nå faller dette argumentet noe når man tar i betraktning at våpen kan påføres klistremerker, men disse kan tross alt rives av for kontroll.

Det er flere argumenter for å holde en restriktiv linje for hva som tillates med våpens utseende.

DFS er av den oppfatning at respekten for våpen best ivaretas ved å tillate kun en relativt ensartet og nøktern utforming. I motsatt fall kan vi se for oss våpen som rene kunstverk, noe som lett vil flytte fokus vekk fra hva et våpen egentlig er, og den respekt det skal behandles med.

Kolbeforlengere/kolbekappe

Det er fri kolbelengde for tillatte våpen i DFS. Skjeftet kan i tillegg utstyres med en justerbar kolbekappe med hurtiglåsing. Kolbekappen kan maksimalt flyttes 3cm opp og 3cm ned fra midtstilling. I tillegg er det tillatt å vinkle den sideveis i forhold til kolben. Noen skyttere har utarbeidet sin egen kolbekappe, eller modifisert våpenets originale med hurtiglåsing. Dette tillates så framt regelverket i Skytterboka pkt. 6.113 opprettholdes.

Kinnstøtten

Denne kan reguleres langsmed, sideveis og i høyde. Når kinnstøtten stilles tilstrekkelig høyt blir det konflikt med sluttstykkets bevegelse. Her tillates modifikasjoner på kinnstøtten for å gi plass til sluttstykkes bevegelse. Det tillates ikke påmontering av noen form for friksjonsstoff osv. på kinnstøtten.

Løp

Løpene som leveres med et tynt plastbelegg originalt er tillatt. For grovkaliber er maksimal tillatt løpslengde er 75cm, mens minimumslengden er 67cm. For kaliber .22 er minste tillatte løpslengde 50 cm.

 

Låsekassen/sluttstykket

Original hevarmskule kan byttes ut med en gummiert modell av valgfri farge. Kulas fasong skal være rund, og diameter skal ikke overstige 30mm. I sluttstykket er det ikke tillatt å bytte ut originale deler til eksempelvis speed-lock, som er et sett bestående av et lettere tennstempel (titan) og en stivere slagfjær. Det er heller ikke tillatt å kappe den originale tennstempelfjæren for å lette oppspenningen.

Baksiktet

En rekke dioptere er godkjent til bruk i DFS, men kun et fåtall av disse er tillatt å benytte på Sauer 200STR(se skytterboka pkt 6.120). Det er tillatt å ettermontere irisblender i diopteret som gir et trinnløst regulerbart diopterhull. Irisblender kan i tillegg være utstyrt med fargefilter. Det er ikke tillatt å benytte en irisblender eller tilsvarende som gir forstørrelse. Irisblender skal ikke hindre sikringens- eller sluttstykkets funksjon.  

Det er tillatt å montere monofram/monobrille på diopteret. Når dette benyttes er det samtidig ikke tillatt å benytte briller i innfatning eller linser på øyet.

Forsiktet

Kornbeskytter skal ikke overstige 35mm i lengde. Sikteforlenger eller justerbart hullkorn er ikke tillatt. Utbygging av siktet for sikting med venstre øye for høyreskytter eller omvendt er tillatt.

Adlerauge med fast styrke 0,3 eller 0,5 er tillatt å montere i forsiktet. Det er ikke tillatt å montere flere linser på hverandre. I feltskytinger tillates en forsiktebeskyttelse til Adlerauge. Denne skal maksimalt være 90mm lang, maksimalt 30mm i diameter og i svart materiale.

Reim

Alle våpen skal være utstyrt med reglementert reim. Reima skal være festet foran og bak under skyting. Reimas bredde kan maksimalt være 30 mm. Reima kan være utstyrt med inntil 3 festeklemmer/remlåser (dette inkl. original selvstrammemekanisme), og et fritt antall smygestoler. Det fremre reimfestet skal ha en enkel sylindrisk utforming, med maksimal diameter på 32 mm. og maksimal høyde på 13mm. Sylinderen kan være påfestet en tange/hendel for å gi bedre grep ved flytting. Det er ikke tillatt å bytte ut fremre reimfeste med en anatomisk håndstopper.

Andre våpen enn Sauer 200 STR

Når det gjelder andre våpen enn Sauer tenker de fleste på Mauser og Krag, som var de vanligste våpen benyttet i DFS fram til 1990. Dette er våpen som fortsatt er tillatt, men det blir stadig sjeldnere å se disse i bruk. For regelverket vises til https://www.dfs.no/verdt-a-vite/lover-og-regler/tillegsregler-for-krag-og-mauser

Forsvarets våpen, AG3 og HK416, har eget regelverk. Her vises til Skytterboka.

Kaliber .22-våpen (andre enn Sauer 200 STR)

Når det gjelder bruk av kaliber .22 våpen i ungdomsklassene og klasse nybegynner voksen har DFS akseptert en del tillempinger i sitt regelverk for å lette tilgjengeligheten til våpen i rekrutteringsarbeidet.

Et utdrag av regelverket for .22-kaliber er følgende:

  • Våpen i kaliber .22 godkjent til bruk i Norges Skiskytterforbund er tillatt bukt i DFS. For slike våpen tillates avtrekksvekt på minimum 0,5 kg. Våpenet skal ha godt synlig sikringsfunksjon/knapp/fløy. Det kan benyttes original reim og reimfester.
  • For andre våpen i kaliber .22 gjelder et krav om minimum avtrekksvekt på 1,5kg, at det er en sikringsmekanisme på våpenet, at det er et repetergevær med DFS godkjent reim osv. Her henvises til fullstendig regelverk i Skytterboka pkt. 6.190.

Utrustning

Dette punktet blir ikke beskrevet i denne artikkelen spesielt, men alle oppfordres i stedet til å sette seg inne i dette regelverket på egenhånd. Når det gjelder Landsskytterstevnet så kan kontrollørene like gjerne kontrollere skytterbekledningen som våpenet.

Ammunisjon

For redusert ammunisjon skal ikke utgangshastigheten (V0) overstige 810m/sek når den benyttes av skyttere i klasse Eldre rekrutt og Junior. Kontroll av hastighet og trykk kan bli foretatt ved at patroner samles inn og sendes til ammunisjonsprodusenter for trykkmåling.

Oppfordring:

En siste anbefaling er å gå over utstyret på forhånd slik at det er i orden! Dermed kan fokuset være fullt og helt på skytingen.