Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Evaluering av året

Snart er 2018 over. Hva har dere gjort i deres skytterlag?

Året og sesongen 2018 er i ferd med å nærme seg slutten. Målet for 2018 bør være å gjøre ting litt bedre enn i år. Slik skapes positiv utvikling. Først og fremst er det viktig å sette seg mål for året som kommer.

Hva ønsker vi at skytterlaget skal være, og hva må gjøres for å få dette til? I en slik prosess er det viktig å først evaluere sesongen som har gått for å bygge videre på det som har fungert bra, og samtidig kunne ta grep om det som kan gjøres bedre. Dette er fundamentet for å kunne legge en god og målrettet plan for det som skal skje i skytterlaget neste år.

Momenter som kan vurderes:

 • Arrangement
 • Rekruttering
 • Storviltskyting
 • Økonomi
 • Styret
 • Ungdomsutvalget
 • Nettsider/informasjon
 • Skytebane/anlegg
 • Sponsorer

 

 For samtlige punkter er det viktig å se på følgende:

 • Hva ønsker vi at skytterlaget skal være?
 • Hva er målet for skytterlaget neste sesong?
 • Hva er gjort som vi skal bygge videre på?
 • Hvor bør vi forbedre oss, hvordan?
 • Tiltak og satsingsområder for å nå målet?
 • Har laget ressurser og kapasitet til å nå målet? Vurder og tilpass totalbelastningen til lagets medlemmer og den øvrige resurstilgang.

 


Hva har skytterlaget gjort for å rekruttere nye skyttere i år? 


Foto: Norsk Skyttertidende