Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Feilskyting på elektronisk felt

Visste du at det er egne regler ved feilskyting når du skyter felt på elektroniske skiver?

Dato: 24. jul 2018

Av utdanningsavdelingen, Skytterkontoret.


Det nærmer seg Landsskytterstevnet. Der foregår all skyting i felt mot elektroniske skiver, og en påminnelse om regelverket for feilskyting kan være nyttig.

Regel:

Ved feilskyting i felt der det benyttes elektronisk målmateriell tas det utgangspunkt i det totale antall skudd som er registrert. Dette uavhengig av om de er treff eller ikke (ved skyting på papp regnes kun de som er i treffsonen med).

Ett skudd for mye:

Når det er registrert ett skudd for mye i skiven får skytteren registrert de 6 beste skuddene som sitt tellende resultat.

Mer enn ett skudd for mye:

Er det derimot mer enn ett treff for mye i skiven slår regelen om omskyting inn. Her gjelder det prinsipp at skytteren med for mange skudd i sin skive så langt som mulig verken skal tape eller vinne på en omskyting.

Eksempler:

Eksempel 1: Det er registrert 10 skudd i en skive med resultat 9/5. I dette tilfellet kan skytteren maksimalt ha skutt som resultat 6/5, og minimum 5/1 (én registrert bom).

Eksempel 2: Det er registrert 12 skudd i en skive med resultat 6/1. Her er resultatet maksimalt 6/1 og minimum 0/0.

Eksempel 3: Det er registrert 12 skudd i en skive med resultat 12/11. Her er resultatet maksimalt 6/6 og minimum 6/5.

Hvilket resultat skal være tellende?

Er omskytingsresultatet mellom maks. og min., blir omskytingsresultatet tellende. Er omskytingsresultatet bedre eller dårligere enn maks./min. får skytteren registrert hhv. det beste eller dårligste i den opprinnelige serien.

Skyttere kan velge å ikke skyte om. De registreres da med minimumsresultatet.

Finalen på Landsskytterstevnet:

I finalene på Landsskytterstevnet skytes det 12 skudd mot samme figur i en kommando. Det samme regelverk gjelder selv om serien er utvidet. Et eksempel kan være at det er registrert 24 skudd i samme skive. Resultatet er 21/11. I en omskyting kan skytteren maksimalt oppnå 12/11 og minimum 9/0 osv.  

Merk!

Ved skyting på papp beregnes resultatet litt annerledes. Her legges til grunn at to skyttere har skutt hele sin serie på samme skive. Det er forøvrig de samme grunnprinsipper for beregning av tellende resultatet som gjelder, men her er det kun treff i figuren som danner grunnlag for maks./min. Dvs. at treff i fangskiver, skivebakgrunn og tangeringskanten ikke teller med. Ref. eksempel nummer 1. Her er resultatet fortsatt 9/5. Dvs. maksimalt 6/5 og minimum 3/0 i en omskyting.